Göktürk’ün Tarihçesi ve Gelişimi

4 Dakikada Okunur

Göktürk Köyü’nün Kökenleri

Göktürk Köyü, İstanbul’un fethinden önceki dönemlere kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Rumca “Horozlu Köy” anlamına gelen “Petnahor” ismiyle anılan köy, zamanla “Penhar” olarak da zikredilmiştir. 1958 yılında köyün ismi “Göktürk” olarak değiştirilmiştir.

Belgrad Ormanları ve Penehmoş Ormanları

Göktürk Köyü’nün kuzeyinde bulunan Belgrad Ormanları, köyün sakinlerine doğal bir yaşam alanı sunmaktadır. Göktürk’ün yakınındaki ormanlık alanlara ise “Penehmoş Ormanları” denir. Osmanlı döneminde bölgede yaşayan halk, 1918 yılına kadar Avrupalılar tarafından işgal edilmemiş ve huzurlu bir yaşam sürdürmüştür.

Petnahor’dan Göktürk’e

1919 yılında İstanbul’un Batılı askerler tarafından işgal edilmesiyle birlikte Petnahor’da yaşayan Rumlar, çetecilik faaliyetlerine başlamıştır. Buna karşılık olarak Müslüman Türk halkı da işgale direnmiş ve Kuvayi Milliye’ye destek sağlamıştır. Bu dönemde önemli bir rol oynayan Petnahorlu güreşçi Pehlivan Rıfat Çavuş, Kuvayi Milliye’ye cephane gönderilmesine öncülük etmiştir.

Göktürk’ün Tarihi Eserleri

Hacı Mustafa Ağa Camii ve Çeşmesi

1605 yılında Dâr-üs Saadet Ağası Hacı Mustafa Ağa tarafından yaptırılan cami ve çeşme, Göktürk’ün en eski eserlerinden biridir.

Tarihi Su Kemerleri

Göktürk’ün sembolü haline gelen ve 711 metre uzunluğunda, 25 metre yüksekliğindeki iki katlı tarihi su kemerleri de köyün geçmişine ışık tutan önemli yapılarıdır. Roma dönemine ait eski temeller üzerine inşa edilmiş olan bu su kemerlerinin tamamı Osmanlı dönemi eseridir. Mimar Sinan tarafından yapılan ve 1563 yılındaki sel felaketinin ardından yine Mimar Sinan tarafından tamir edilen su kemerleri, Göktürk’ün tarihi mirasının önemli bir parçasıdır.

Göktürk’ün Gelişimi ve Dönüşümü

Göktürk’ün gelişimi ve dönüşümü, köyden şehir hayatına geçiş sürecinde önemli bir örnek teşkil etmektedir. İstanbul’un büyümesi ve kentleşmesiyle birlikte, Göktürk ve çevresindeki alanlar da bu değişimden nasibini almıştır.

Göktürk’ün İmar Planı ve Yapılaşma Süreci

Göktürk’ün imar planı ve yapılaşma süreci, bölgenin gelişimine paralel olarak şekillenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve uygulanan imar planları, bölgenin sürdürülebilir kalkınması ve doğal kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte, bölgedeki arazi ve yapı stokunun değerlendirilmesi, planlama süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Göktürk’ün Ekonomisi ve Sosyal Yaşamı

Göktürk’ün ekonomisi ve sosyal yaşamı, bölgenin gelişimiyle birlikte farklı alanlarda gelişme göstermiştir. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra, turizm ve hizmet sektörleri de bölgenin ekonomik yapılanmasında önemli bir yere sahiptir. Bölgede yaşayan nüfusun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, Göktürk’ün yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Göktürk’ün Doğal ve Tarihi Değerleri

Göktürk’ün doğal ve tarihi değerleri, bölgenin kimliğinin ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır. Belgrad Ormanları, Penehmoş Ormanları ve bölgedeki tarihi su kemerleri gibi doğal ve tarihi değerler, Göktürk’ün sürdürülebilir turizm potansiyelini de artırmaktadır. Bu değerlerin korunması ve tanıtılması, bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır.

Göktürk’ün Eğitim ve Sağlık Olanakları

Göktürk’ün eğitim ve sağlık olanakları, bölgedeki yaşam kalitesini etkileyen diğer önemli faktörlerdendir. Bölgede bulunan okullar ve eğitim kurumları, öğrencilere çağdaş ve nitelikli eğitim imkanları sunmaktadır. Ayrıca, Göktürk ve çevresinde yer alan üniversite ve meslek yüksekokulları, bölge gençlerinin eğitim hayatlarına devam etmelerine olanak sağlamaktadır.

Göktürk’te sağlık hizmetleri ise modern ve donanımlı sağlık kuruluşları tarafından sunulmaktadır. Bölgedeki hastaneler ve sağlık merkezleri, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermektedir.

Göktürk’ün Geleceği

Göktürk’ün geleceği, bölgenin sürdürülebilir kalkınma sürecindeki başarısı ile doğrudan ilgilidir. İstanbul’un hızla büyüyen ve gelişen semtlerinden biri olan Göktürk, sosyoekonomik ve kültürel gelişimini sürdürerek geleceğe güvenle bakmaktadır.

Özellikle doğal ve tarihi değerlerin korunarak turizm potansiyelinin artırılması, Göktürk’ün uluslararası arenada tanınırlığını ve çekiciliğini artıracaktır.

ETİKETLER
Bu Haberi Paylaş